תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר


1. המידע באתר "SEOMaster" נועד לשימוש האישי של המשתמש בלבד.
2. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי הנהלת אתר "SEOMaster" אינה אחראית לליקוי, טעות או אי דיוק שמוצג באתר.
3. המשתמש פוטר בזה את הנהלת אתר "SEOMaster" מכל אחריות בשל נזק שיגרם לו כתוצאה משימוש באתר ו/או שימוש במידע.
4 אין לאחסן במאגר מידע ו/או לשכפל ו/או להעתיק ו/או להדפיס את המידע שמצוי באתר "SEOMaster" או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום, מבלי שניתן לכך אישור בכתב מבעלי האתר.
5. הנהלת אתר "SEOMaster" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את כל שרותי האתר או חלקם ללא הודעה מוקדמת.
6. אין הנהלת האתר מתחייבת לפעולתו התקינה של אתר "SEOMaster".